Je priam úsmevné akú obavu má aj táto vládna koalícia o legitimitu zvolených primátorov a starostov, ale aj predsedov vyšších územných celkov. Ako ju nezaujíma splnenie záväzkov z programového vyhlásenia vlády o príprave komplexnej reformy verejnej správy, ktoré vlastnoručne podpísali, ale idú presadzovať svoj stranícky zámer, ktorý je úplne zástupný. Opäť raz prichádza s nápadom uzákoniť dvojkolovú voľbu starostov, primátorov a predsedov vyšších územných celkov, namiesto toho, aby konečne prišla s návrhom zmeny volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorej kreovanie je jednou z príčin marazmu na Slovensku, ale aj neschopnosti riešiť napríklad regionálne disparity.

Niet sa však čo čudovať, že s námetom prichádzajú politické strany, pretože je úplne zrejmé, že zaspali dobu, nie sú schopné ponúkať občanom riešenia a ich kandidátov pomaly valcujú na miestnej, ale aj regionálnej úrovni, nestraníci. Na margo. Obava zo straty moci a vplyvu je tiež jednou z príčin prečo politici zvolení súčasným volebným systémom nechcú decentralizáciu.

Žiadny volebný systém nie je dokonalý. Každý má svoje výhody aj nevýhody. Výhodou súčasného spôsobu voľby primátorov a starostov je jeho jednoduchosť a prehľadnosť, ale aj ušetrenie zdrojov, pretože nie je potrebné organizovať druhé kolo. Spomínaná legitimita je naozaj v jednokolovej voľbe problémom a víťazstvo vo voľbách môže byť viac - menej dielom náhody.

Existuje však aj iný a podľa nás vhodnejší spôsob ako zvýšiť legitimitu zvoleného primátora, starostu, predsedu vyššieho územného celku. Jeho výhodou je silná legitimita víťaza, oslabenie extrémov, rozhodnutie v rámci jedného hlasovania, bez potreby druhého kola. Nevýhodou je, že nebol doteraz na Slovensku využitý, teda je neznámy pre voličov a kladie vyššie nároky na volebnú komisiu a spočítavanie hlasov.

Jedná sa o tzv. „alternatívne hlasovanie“, ktoré patrí medzi väčšinové volebné systémy založené na voľbe jednej osoby. Tento návrh sme zverejnili k publikácii „Vráťme mestám práva – pokračovanie decentralizácie Slovenska“, str. 127, VRÁŤME MESTÁM PRÁVA (komunal.eu). Ako píšeme, z porovnania oboch systémov vyplýva, že oba, teda dvojkolová voľba a alternatívne hlasovanie, majú oproti súčasnému návrhu zreteľné výhody. Posilňujú legitimitu víťaza volieb, oslabujú prepad hlasov a efektívnejšie vytvárajú bariéry voči extrémizmu. Z porovnania oboch však alternatívne hlasovanie zaisťuje uvedené výhody v silnejšej miere. Síce si vyžaduje osvetu vo verejnosti, ale o víťazovi volieb sa dá rozhodnúť v rámci jedného kola. Ide o finančne a organizačne menej nákladné riešenie bez nutnosti opakovať voľby po jednom alebo dvoch týždňoch, dokonca aj s otvorenou otázkou účasti na druhom kole volieb a možného zvýhodnenia straníckych kandidátov oproti nestraníkom.

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum