Územná samospráva nemá dostatok financií, príčinou je pretrvávajúca koncentrácia moci

V rokoch 2002 – 2005 sa s presunom právomocí a zodpovednosti odovzdal územnej samospráve súvisiaci majetok, ale aj finančné zdroje. Východiskom bol objem zdrojov, ktoré na plnenie úloh, v čase presunu, vynakladala centrálna vláda.

Čítať ďalej...

Utajenosť daňovo – odvodovej reformy neveští nič dobré.

Vládna koalícia sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala obnoviť ekonomický rast, posilniť udržateľnosť verejných financií, ale aj zvýšiť podiel nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, zaviesť daň z nehnuteľnosti na hodnotovom princípe.

Čítať ďalej...

Prechodný ústup pandémie otvoril priestor pre riešenie sľubov vládnej koalície. Niet pochýb, že mnohé z nich, uvedené v programovom vyhlásení vlády, sú zmysluplné a zaslúžia si podporu pri ich presadzovaní. Rovnako niet pochýb, že výmena na poste predsedu vlády zmiernila napätie a nervozitu v spoločností a nový predseda vlády sa snaží pôsobiť vecne a upokojujúco.

Čítať ďalej...

Argumenty pánov ministrov Budaja, Gröhlinga o potrebe vyňatia ich regionálnych inštitúcií z okresných úradov sú jasným dôkazom, prečo bola opätovná integrácia špecializovanej štátnej správy pod ministerstvo vnútra nesprávna. Bolo to rýdzo mocenské rozhodnutie s cieľom posilniť si vplyv v území, prostredníctvom vládou menovaných zástupcov „víťazov volieb“.

Čítať ďalej...

Politika sa často odkláňa od preferencií občanov a centrálna vláda nie je schopná pružne reagovať na potrebné zmeny. Túto realitu pociťujú občania podstatne viac v mimoriadnych situáciách aká panuje v súčasnosti. Ako píšeme v knižke „30 dôvodov prečo pokračovať v decentralizácii“ (www.komunal.eu), reťaz medzi občanom, vládou, parlamentom, výkonnými orgánmi a opäť občanom je príliš dlhá. Riešením je skrátenie tejto reťaze všade, kde sa dá.

Čítať ďalej...

Je na čase, aby sa občania Slovenska prestali nechať ohlupovať. Za tie desaťročia po „nežnej“ by už mohol každý priemerne vzdelaný volič pochopiť, že časť zvolených politikov neslúži ľuďom, ale občania slúžia napĺňaniu ich, často pomýlených túžob a dokonca ich za to platia. Najčastejšie počúvajú, ako im ide o ich dobro a pritom im vnucujú čo nechcú, nepotrebujú, hádajú sa medzi sebou o svoje rozdielne túžby, namiesto toho, aby reagovali na príčiny problémov občanov.

Čítať ďalej...

Mierny útlm covidového ohrozenia vytvára priestor pre riešenie programu tejto vlády. Vlády, ktorá má plné ústa rečí o občanovi, o tom ako jej leží na srdci, ako nerobí nič iné, iba sa stará o jeho dobro. Žije v akejsi bubline, v ktorej sa jej aktéri presviedčajú o správnosti presadzovania svojho dobra a nepripúšťajú možnosť, že to občania, ale aj nimi priamo volení predstavitelia miestnej samosprávy, vnímajú úplne inak.

Čítať ďalej...

Všeobecne panuje názor, že mestá vznikli na základe vidieckeho hospodárstva a sú vnímané skôr ako centrá kultúry, kultúrneho rozvoja. Možno to tak bolo v prvopočiatku vznikajúcej sídelnej štruktúry. Už stáročia sú mestá aj centrom ekonomického rozvoja, dokonca aj rozvoja kvality života na vidieku.

Čítať ďalej...

Počas éry samostatnosti dokázal slovenský parlament prijať viacero rozhodnutí, ktoré poškodili nielen predkladateľov, ale najmä značný podiel obyvateľov Slovenska. Jedným z nich bolo rozdelenie Slovenska na osem samosprávnych krajov. Od roku 2021 sa to preukázalo viackrát, naposledy v súvislosti s presunom eurofondov.

Čítať ďalej...

Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom regionálneho príspevku problém nerieši. Na úvod citát z Kontrolnej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ):

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum