„Primátori a starostovia Združenia miest a obcí Slovenska žiadajú vládu o komplexné riešenia, ktoré majú pomôcť v situácii s marginalizovanými rómskymi spoločenstvami. Tiež požadujú účinnejšie riešenie problematiky záškoláctva a neplatičstva, ktoré sa v konečnom dôsledku premietajú do úžery v týchto komunitách.“

Čítať ďalej...

Daň z ubytovania si zaslúži revíziu aj v kontexte s celkovou zmenou financovania obcí

Daň za ubytovanie zmierňuje záťaže destinácií

Vo väčšine štátov Európy, kde obce a mestá pociťujú záujem návštevníkov, existujú rôzne dane za ubytovanie.

Čítať ďalej...

Zrušenie poplatku za rozvoj je čistý populizmus.

Strana SaS predstavila tucet opatrení* na revitalizáciu ekonomiky po kríze. Ich súčasťou je návrh na zrušenie poplatku za rozvoj, ktorý je uzákonený od roku 2015.

Čítať ďalej...

Daňový mix pre miestnu samosprávu? Zlý nápad.

„Zvážime zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb“, píše sa v programovom vyhlásení vlády. Pre mestá a obce, ale aj pre využitie potenciálu Slovenska bude najlepšie, ak to ostane iba pri zvažovaní a k realizácii nepríde.

Čítať ďalej...

Zdroje príjmov územnej samosprávy. O čo vlastne ide tejto koalícii?

Decentralizácia zodpovednosti za zabezpečovanie verejných služieb, t. j. decentralizácia výdavkov si vyžaduje aj decentralizáciu zdrojov príjmov. Existuje viacero spôsobov ako k tomu pristúpiť. Jedným je zvýšenie daňových príjmov posilnením „daňového určenia“, iným pokrytie transfermi zo štátneho rozpočtu.

Čítať ďalej...

Územná samospráva nemá dostatok financií, príčinou je pretrvávajúca koncentrácia moci

V rokoch 2002 – 2005 sa s presunom právomocí a zodpovednosti odovzdal územnej samospráve súvisiaci majetok, ale aj finančné zdroje. Východiskom bol objem zdrojov, ktoré na plnenie úloh, v čase presunu, vynakladala centrálna vláda.

Čítať ďalej...

Utajenosť daňovo – odvodovej reformy neveští nič dobré.

Vládna koalícia sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala obnoviť ekonomický rast, posilniť udržateľnosť verejných financií, ale aj zvýšiť podiel nepriamych, majetkových a environmentálnych daní, zaviesť daň z nehnuteľnosti na hodnotovom princípe.

Čítať ďalej...

Prechodný ústup pandémie otvoril priestor pre riešenie sľubov vládnej koalície. Niet pochýb, že mnohé z nich, uvedené v programovom vyhlásení vlády, sú zmysluplné a zaslúžia si podporu pri ich presadzovaní. Rovnako niet pochýb, že výmena na poste predsedu vlády zmiernila napätie a nervozitu v spoločností a nový predseda vlády sa snaží pôsobiť vecne a upokojujúco.

Čítať ďalej...

Argumenty pánov ministrov Budaja, Gröhlinga o potrebe vyňatia ich regionálnych inštitúcií z okresných úradov sú jasným dôkazom, prečo bola opätovná integrácia špecializovanej štátnej správy pod ministerstvo vnútra nesprávna. Bolo to rýdzo mocenské rozhodnutie s cieľom posilniť si vplyv v území, prostredníctvom vládou menovaných zástupcov „víťazov volieb“.

Čítať ďalej...

Politika sa často odkláňa od preferencií občanov a centrálna vláda nie je schopná pružne reagovať na potrebné zmeny. Túto realitu pociťujú občania podstatne viac v mimoriadnych situáciách aká panuje v súčasnosti. Ako píšeme v knižke „30 dôvodov prečo pokračovať v decentralizácii“ (www.komunal.eu), reťaz medzi občanom, vládou, parlamentom, výkonnými orgánmi a opäť občanom je príliš dlhá. Riešením je skrátenie tejto reťaze všade, kde sa dá.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum