Pandémia, ale prebiehajúce spoločenské zmeny, robia život zložitejším. Pre niektorých sú výzvou, pre iných prinášajú neistotu. Nielen v súkromí, ale aj v práci. Ak sa k tomu pridá aj chaos v politike, stres občanov narastá.

Čítať ďalej...

Miera nedôvery v politiku, najmä v politiku centrálnej vlády, na Slovensku rastie. Je úplne jedno aké sú dôvody. Je to realita a reakcia na politické rozhodnutia. Je na mieste hľadať riešenia, ktoré by prispeli k pozitívnej zmene.

Čítať ďalej...

Hlavným motívom transformácie Slovenska po roku 1990 bola premena centrálne riadeného a nedemokraticky spravovaného štátu na štát demokratický, so silným vplyvom občanom s využitím dvoch stratégií: liberalizácie a decentralizácie. Ich realizáciou sa mali, okrem iného, vytvoriť podmienky pre aktivizáciu miestnych komunít.

Čítať ďalej...

Pri úvahách o budúcom rozvoji územia sa bežne v územnoplánovacej praxi používajú tzv. urbanistické ukazovatele. Sú naviazané na počet obyvateľov a pomocou nich sa prognózuje odhad potreby technickej a sociálnej infraštruktúry. Tie platia všade, v rôznych štátoch a podobách a v žiadnom prípade nie sú prežitkom socializmu, ako si to niektorí myslia.

Čítať ďalej...

Hlasovanie parlamentu o vyhlásení klimatickej núdze vyvolá sklamanie. Určite oprávnené. Väčšina poslancov stopla diskusiu už pre jej vznikom. Za povšimnutie stojí hlasovania 69 poslancov. Zdržali sa, na rozdiel od tých čo boli za, alebo proti. Je na mieste otázka koho vlastne títo členovia zákonodarného zboru zastupujú.

Čítať ďalej...

Štátny tajomník ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií (MIRRI) tiež podľahol potrebe zverejňovať svoje úvahy na sociálnych sieťach. Je to jeho vec a nakoniec v Novembri 1989 sme štrngali aj za slobodu slova.

Čítať ďalej...

Prof. von Armin v knižke „Das System“ konštatuje: „Ak zastupiteľská demokracia znamená vládu ľudu a pre ľud (Abraham Lincoln) je jasné, že v súčasnosti nie je všetko v poriadku. Štát a politika sú v stave, že iba profesionálny optimista alebo pokrytec môže tvrdiť, že je to výsledok vôle ľudu. 

Čítať ďalej...

Súhlasím s p. vicepremiérom Holým v tom, že je potrebné zefektívniť stavebné konanie a viem, že bolo chybou urobiť z každej obce stavebný úrad.

Čítať ďalej...

Nič nebude ako bolo

Zatiaľ nevieme odhadnúť ako dlho bude obdobie pandémia trvať, aké bude mať dopady. Už dnes je však zrejmé, že odhalila slabé stránky spravovania štátu.

Čítať ďalej...

Nik nespochybňuje realitu regionálnych nerovností na Slovensku. Rozdiely rozdielnej životnej úrovne v regiónoch Slovenska majú viacero príčin.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum