Slovenské mestá a obce, najmä vďaka vládnej podpore udržania pracovných miest počas pandémie, nedopadli až tak zle, ako možno očakávali. Určite sa v niektorých z nich prejaví výpadok miestnych daní a poplatkov, ale systém financovania obcí a regiónov naviazaný na daň z príjmu fyzických osôb sa ukázal ako dobré riešenie, práve vďaka rozhodnutiu vlády. V iných štátoch, s inými mechanizmami, mestá a obce zápasia s vážnejšími problémami.

Čítať ďalej...

Mestá s vlastnou MHD a odborári zorganizovali výstražný štrajk, lebo im štát nechce poskytnúť dotáciu na straty spôsobené pandémiou. Tí čo ju dostali, sú ostro proti, aby sa im neznížil ich podiel na celkovej sume. Ministerstvo dopravy odkázalo mestám nech si to zaplatia a Ministerstvo financií sa teraz zamýšľa.

Čítať ďalej...

Pandémia, ale prebiehajúce spoločenské zmeny, robia život zložitejším. Pre niektorých sú výzvou, pre iných prinášajú neistotu. Nielen v súkromí, ale aj v práci. Ak sa k tomu pridá aj chaos v politike, stres občanov narastá.

Čítať ďalej...

Miera nedôvery v politiku, najmä v politiku centrálnej vlády, na Slovensku rastie. Je úplne jedno aké sú dôvody. Je to realita a reakcia na politické rozhodnutia. Je na mieste hľadať riešenia, ktoré by prispeli k pozitívnej zmene.

Čítať ďalej...

Hlavným motívom transformácie Slovenska po roku 1990 bola premena centrálne riadeného a nedemokraticky spravovaného štátu na štát demokratický, so silným vplyvom občanom s využitím dvoch stratégií: liberalizácie a decentralizácie. Ich realizáciou sa mali, okrem iného, vytvoriť podmienky pre aktivizáciu miestnych komunít.

Čítať ďalej...

Pri úvahách o budúcom rozvoji územia sa bežne v územnoplánovacej praxi používajú tzv. urbanistické ukazovatele. Sú naviazané na počet obyvateľov a pomocou nich sa prognózuje odhad potreby technickej a sociálnej infraštruktúry. Tie platia všade, v rôznych štátoch a podobách a v žiadnom prípade nie sú prežitkom socializmu, ako si to niektorí myslia.

Čítať ďalej...

Hlasovanie parlamentu o vyhlásení klimatickej núdze vyvolá sklamanie. Určite oprávnené. Väčšina poslancov stopla diskusiu už pre jej vznikom. Za povšimnutie stojí hlasovania 69 poslancov. Zdržali sa, na rozdiel od tých čo boli za, alebo proti. Je na mieste otázka koho vlastne títo členovia zákonodarného zboru zastupujú.

Čítať ďalej...

Štátny tajomník ministerstva informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií (MIRRI) tiež podľahol potrebe zverejňovať svoje úvahy na sociálnych sieťach. Je to jeho vec a nakoniec v Novembri 1989 sme štrngali aj za slobodu slova.

Čítať ďalej...

Prof. von Armin v knižke „Das System“ konštatuje: „Ak zastupiteľská demokracia znamená vládu ľudu a pre ľud (Abraham Lincoln) je jasné, že v súčasnosti nie je všetko v poriadku. Štát a politika sú v stave, že iba profesionálny optimista alebo pokrytec môže tvrdiť, že je to výsledok vôle ľudu. 

Čítať ďalej...

Súhlasím s p. vicepremiérom Holým v tom, že je potrebné zefektívniť stavebné konanie a viem, že bolo chybou urobiť z každej obce stavebný úrad.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum