Je na čase, aby sa občania Slovenska prestali nechať ohlupovať. Za tie desaťročia po „nežnej“ by už mohol každý priemerne vzdelaný volič pochopiť, že časť zvolených politikov neslúži ľuďom, ale občania slúžia napĺňaniu ich, často pomýlených túžob a dokonca ich za to platia. Najčastejšie počúvajú, ako im ide o ich dobro a pritom im vnucujú čo nechcú, nepotrebujú, hádajú sa medzi sebou o svoje rozdielne túžby, namiesto toho, aby reagovali na príčiny problémov občanov.

Čítať ďalej...

Mierny útlm covidového ohrozenia vytvára priestor pre riešenie programu tejto vlády. Vlády, ktorá má plné ústa rečí o občanovi, o tom ako jej leží na srdci, ako nerobí nič iné, iba sa stará o jeho dobro. Žije v akejsi bubline, v ktorej sa jej aktéri presviedčajú o správnosti presadzovania svojho dobra a nepripúšťajú možnosť, že to občania, ale aj nimi priamo volení predstavitelia miestnej samosprávy, vnímajú úplne inak.

Čítať ďalej...

Všeobecne panuje názor, že mestá vznikli na základe vidieckeho hospodárstva a sú vnímané skôr ako centrá kultúry, kultúrneho rozvoja. Možno to tak bolo v prvopočiatku vznikajúcej sídelnej štruktúry. Už stáročia sú mestá aj centrom ekonomického rozvoja, dokonca aj rozvoja kvality života na vidieku.

Čítať ďalej...

Počas éry samostatnosti dokázal slovenský parlament prijať viacero rozhodnutí, ktoré poškodili nielen predkladateľov, ale najmä značný podiel obyvateľov Slovenska. Jedným z nich bolo rozdelenie Slovenska na osem samosprávnych krajov. Od roku 2021 sa to preukázalo viackrát, naposledy v súvislosti s presunom eurofondov.

Čítať ďalej...

Najvyšší kontrolný úrad potvrdil, že podpora najmenej rozvinutých okresov prostredníctvom regionálneho príspevku problém nerieši. Na úvod citát z Kontrolnej správy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ):

Čítať ďalej...

Slovenské mestá a obce, najmä vďaka vládnej podpore udržania pracovných miest počas pandémie, nedopadli až tak zle, ako možno očakávali. Určite sa v niektorých z nich prejaví výpadok miestnych daní a poplatkov, ale systém financovania obcí a regiónov naviazaný na daň z príjmu fyzických osôb sa ukázal ako dobré riešenie, práve vďaka rozhodnutiu vlády. V iných štátoch, s inými mechanizmami, mestá a obce zápasia s vážnejšími problémami.

Čítať ďalej...

Mestá s vlastnou MHD a odborári zorganizovali výstražný štrajk, lebo im štát nechce poskytnúť dotáciu na straty spôsobené pandémiou. Tí čo ju dostali, sú ostro proti, aby sa im neznížil ich podiel na celkovej sume. Ministerstvo dopravy odkázalo mestám nech si to zaplatia a Ministerstvo financií sa teraz zamýšľa.

Čítať ďalej...

Pandémia, ale prebiehajúce spoločenské zmeny, robia život zložitejším. Pre niektorých sú výzvou, pre iných prinášajú neistotu. Nielen v súkromí, ale aj v práci. Ak sa k tomu pridá aj chaos v politike, stres občanov narastá.

Čítať ďalej...

Miera nedôvery v politiku, najmä v politiku centrálnej vlády, na Slovensku rastie. Je úplne jedno aké sú dôvody. Je to realita a reakcia na politické rozhodnutia. Je na mieste hľadať riešenia, ktoré by prispeli k pozitívnej zmene.

Čítať ďalej...

Hlavným motívom transformácie Slovenska po roku 1990 bola premena centrálne riadeného a nedemokraticky spravovaného štátu na štát demokratický, so silným vplyvom občanom s využitím dvoch stratégií: liberalizácie a decentralizácie. Ich realizáciou sa mali, okrem iného, vytvoriť podmienky pre aktivizáciu miestnych komunít.

Čítať ďalej...

© 2014-2021 Komunálne výskumné a poradenské centrum